Bài viết

Tối ưu trang webseo TOP#0 với Featured Snippets như thế nào?

Bạn muốn xếp hạng ở vị trí số không TOP#0 cho các truy vấn tìm kiếm Google như thế nào?. Khi Google đã cấp cho trang web của bạn một đoạn mã Featured Snippets, đó chính là nơi bạn sẽ xếp hạng.

Google cố gắng cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất và các đoạn trích nổi bật cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi cụ thể ngay trong kết quả tìm kiếm. Được đặt trước các vị trí không phải trả tiền, đoạn trích dẫn cung cấp cho người dùng câu trả lời cho câu hỏi của họ mà không cần điều hướng tới một trang web.

Google xác định tính năng này là "Khi người dùng hỏi một câu hỏi trong Google Tìm kiếm, chúng tôi có thể hiển thị một bản tóm tắt câu trả lời trong một đoạn mã đặc biệt đặc biệt ở đầu trang kết quả tìm kiếm. Khối đoạn trích đặc trưng này bao gồm một bản tóm tắt câu trả lời, trích xuất từ ​​một trang web, cộng với liên kết đến trang, tiêu đề trang và URL. "

Các đoạn trích nổi bật có thể có các hình thức khác nhau, từ một đoạn văn bản, một danh sách các bước hoặc một bảng. Nếu trang web của bạn có câu trả lời tốt nhất cho một truy vấn, bạn có thể xem nội dung của bạn được đặt trong đoạn trích dẫn hoặc phần câu trả lời phong phú.

google top0

Làm thế nào để bạn cải thiện cơ hội của bạn để có được Featured Snippets?

Tìm các từ khóa phù hợp cho đối tượng mục tiêu của bạn. Điều này đòi hỏi nghiên cứu kỹ lưỡng để hiểu người dùng của bạn đang tìm kiếm và tần suất mà họ đang tìm kiếm.

Theo nghiên cứu được tiến hành bởi HubSpot , các trang web xếp hạng trong năm vị trí đầu tiên được ưa chuộng xuất hiện trong hộp câu trả lời, mặc dù bạn không phải xếp hạng vị trí hữu cơ số một. Sử dụng SEMRush để xác định mức độ xếp hạng của từ khóa của bạn tốt như thế nào. Đối với những người ở năm vị trí đầu tiên, hãy thay đổi để giúp tăng cơ hội kiếm được sự hiện diện của bạn trong hộp câu trả lời.

Tạo một truy vấn tìm kiếm toàn bộ một nhãn tiêu đề trên trang

Chọn từ khóa hoặc toàn bộ truy vấn tìm kiếm đuôi dài, đặt nó vào thẻ tiêu đề. Cho dù thẻ h1, h2 hoặc h3, bạn sẽ làm tăng mức độ liên quan của bạn khi nội dung tương ứng trực tiếp trả lời truy vấn. Mục tiêu của bạn ở đây là bao gồm thông tin được nhắm mục tiêu để trả lời truy vấn cụ thể đó.

Hãy xem các kết quả cho truy vấn, "Làm thế nào để làm cho các tập tin cookie." Một công thức từ Betty Crocker cho bạn những hướng dẫn giúp bạn hiểu làm thế nào để làm cho các tập tin cookie. Nhấp qua trang, bạn sẽ thấy rằng "Cách Đặt cookie Đường" là một thẻ h2 trên trang và các hướng dẫn do Google đưa ra là một phần của danh sách trực tiếp theo các thành phần cần thiết trong thẻ h2 đó.

Bao gồm HTML của <ol> & <table> trên Trang

Như đã đề cập, có ba cách trang web của bạn có thể được đặc trưng. Với đoạn bình thường, bạn sẽ có thẻ <p>, nhưng với một danh sách các bước hoặc một bảng, hãy bao gồm mã hóa <ol> hoặc <table>.

 

1 ví dụ về web SEO mà lamwebseo.com đã thực hiện:

Key: Phụ kiện đường dây 

seo-top0

 

Đối tác của chúng tôi