Bật tính năng cho phép truy cập trên ứng dụng kém bảo mật để gởi email bằng Gmail

Viết bởi 

Gmail không cho phép gởi từ một phần mềm khác nếu chưa bật tính năng cho phép truy cập từ một ứng dụng kém bảo mật. Cách bật như sau:

Không gởi được email marketing iClick bằng gmail

Đăng nhập gmail dùng để gởi.

Không gởi được email marketing iClick bằng gmail

Bạn có thể click phải lên phần mềm để copy email và mật khẩu.

Không gởi được email marketing iClick bằng gmail

Truy cập vào link: https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps. Chọn Bật (Allow) Truy cập đối với ứng dụng kém bảo mật hơn.

Không gởi được email marketing iClick bằng gmail

Sau khi chọn bật thì tài khoản gmail có thể gởi từ email marketing iClick.

Tài khoản gmail bật xác minh 2 bước cũng không được phép gởi từ email marketing (xác minh 2 bước là có bước xác nhận mã code bằng tin nhắn điện thoại mỗi khi đăng nhập). Tắt xác minh hai bước như sau:

Không gởi được email marketing iClick bằng gmail

Xác minh 2 bước trong tài khoản gmail.

Không gởi được email marketing iClick bằng gmail

Vào google gõ 'tat xac minh hai buoc' vào link của support google.

Link dưới cho bạn nào lười tìm trên google: https://myaccount.google.com/?pli=1

Không gởi được email marketing iClick bằng gmail

Vào link và làm theo hướng dẫn.

Không gởi được email marketing iClick bằng gmail

Vào: https://myaccount.google.com/ chọn Đăng nhập vào Google.

Không gởi được email marketing iClick bằng gmail

Không gởi được email marketing iClick bằng gmail

Đăng nhập để xác thực tác vụ tắt xác minh hai bước.Sln đc: 1954 lần
Sửa lần cuối vào Thứ năm, 19 Tháng 1 2017 11:44

Đối tác của chúng tôi