Người quản trị website và nhất là SEOer đã quá quen thuộc với thuật ngữ thẻ meta cho website, đi học SEO ở đâu cũng có hẳn một bài riêng về viết các thẻ meta cho webste. Nhưng thật sự bạn đã hiểu thẻ meta là gì? Tác dụng của nó như nào? Và tổng hợp nó có bao nhiêu thể loại meta và số lượng của thẻ meta là bao nhiêu chưa? LAMWEBSEO.COM xin tổng hợp ...

Đối tác của chúng tôi