Tổng hợp module và plugin Seo tốt nhất cho joomla

Viết bởi 

Tổng hợp module và plugin Seo cho joomla

Lamwebseo.com giới thiệu tới bạn các công cụ tốt nhất, extensions hữu ích nhất cho joomla

1.Simple SEO

Plugin này cho phép tự động tạo thẻ description cho bài viết, cho phép tùy biến thẻ title của trang web.....

Xem thêm thông tin và download tại đây

Sau khi down về và cài đặt các bạn vào mục quản lý plugin để cài đặt cấu hình và khởi động plugin này.

2. SEO-Generator

Plug in tự động tạo generates keywords and description , Tạo ra những keywords và description không trùng lặp.

Dowload tại  Đây

3. Tag Meta

Cho phép bạn tạo ra các thẻ tag meta cho từ khóa, thiết lập những thẻ tag liên quan trong bài viết...

- Hỗ trợ tạo tag 'title' and meta tag 'description', 'author', 'keywords', 'robots'
- Hỗ trợ tạo Robots options Index, Follow, Snippet, Archive, Odp, and Image Index
- Hỗ trợ tạo link 'canonical'
- Hỗ trợ tạo global meta tag 'generator'
- Hỗ trợ tạo add site name to tag 'title'
- Hỗ trợ tạo align meta tag 'title' with tag 'title'

Dowload tại  Đây

4.Marco's noFollow

Plug in tự tạo "rel" and "target" và những thuộc tính rel = "nofollow" cho link, ảnh

Dowload tại  Đây

 

5.Set Generator tag

Plug in tự động tạo generates keywords and description , Tạo ra những keywords và description không trùng lặp.Thiết lập các từ khóa tag với nhiều bài viết

Dowload tại  Đây

 

6.LinkBuilder

Plugin tự tạo link tới website của bạn khi người dùng copy text từ WYSIWYG editor của joomla.Tạo backlink về trang của bạn

Dowload tại  Đây

 

7.Auto Backlinks

Là một plugin của joomla .17 Hỗ trợ tạo miên phí backlink từ hơn 170 site có page rank cao khác.

Download tại :http://extensions.joomla.org/extensions/site-management/seo-a-metadata/back-links/14426

 Sln đc: 6340 lần
Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 09 Tháng 1 2016 16:37