Hướng dẫn đặt các thẻ meta vào header của website - tối ưu hóa SEO Onpage

Viết bởi 

Đây là 1 mẫu để bạn add vào header website gửi bạn tham khảo đặt các thẻ meta vào header của website - tối ưu hóa SEO Onpage hữu ích nhất và tốt nhất

<html itemscope itemtype="http://schema.org/LocalBusiness">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

<link rel="SHORTCUT ICON" href="http://lamwebseo.com/public/phong-ban-ve-logo.png">
<meta itemprop="name" name="name" content="Đặt vé máy bay Hà Nội Thanh Hóa nhanh chóng" />
<meta itemprop="description" name="description" content="Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẳng rẻ nhất . Gọi qua tổng đài 1900 giảm giá 30% ể được hỗ trợ 24/24 và lấy vé rẻ nhất." />
<meta itemprop="image" name="image" content="http://lamwebseo.com/public/uploads/news/thanh-hoa22.jpg" />
<meta name="language" content="vi" />
<meta name="geo.region" content="" />
<meta name="copyright" content="Copyright by lamwebseo | 0983363685" />
<meta name="keywords" content="Đặt vé máy bay Hà Nội Thanh Hóa nhanh chóng, ve may bay ha noi thanh hoa" />
<meta name="DC.Creator" content="phòng vé máy bay, cách mua vé máy bay giá rẻ, Vé máy bay, vé máy bay giá rẻ" />
<meta name="DC.Type" content="phòng bán vé máy bay, săn vé giá rẻ, Vé máy bay, vé máy bay giá rẻ" />
<meta name="DC.Indentifier" content="Đại lý Vé máy bay, vé máy bay giá rẻ, phòng bán vé, săn vé giá rẻ" />
<meta property="og:image" content="http://lamwebseo.com/public/uploads/news/thanh-hoa22.jpg"/>
<title>Đặt vé máy bay Hà Nội Thanh Hóa nhanh chóng</title>
<meta property="og:title" content="Đặt vé máy bay Hà Nội Thanh Hóa nhanh chóng" />
<meta property="og:site_name" content="Đặt vé máy bay Hà Nội Thanh Hóa nhanh chóng" />
<meta property="og:description" content="Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẳng rẻ nhất . Gọi qua tổng đài giảm giá 30% ể được hỗ trợ 24/24 và lấy vé rẻ nhất." />
<meta property="og:url" content="http://lamwebseo.com/dat-ve-may-bay-ha-noi-thanh-hoa-nhanh-chong.html" />
<meta property="og:type" content="article" />
<meta name="twitter:card" content="summary" />
<meta name="twitter:title" content="Đặt vé máy bay Hà Nội Thanh Hóa nhanh chóng" />
<meta name="twitter:description" content="Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẳng rẻ nhất . Gọi qua tổng đài 1900 giảm giá 30% ể được hỗ trợ 24/24 và lấy vé rẻ nhất." />
<meta name="twitter:image" content="http://lamwebseo.com/public/uploads/news/thanh-hoa22.jpg" />
<meta property="article:author" content="https://www.facebook.com/trandinhphu" />
<meta property="article:publisher" content="https://www.facebook.com/37066761642231" />
<link rel="image_src" href="http://lamwebseo.com/public/phong-ban-ve-logo.png" />

 

Sau khi add, sử dụng công cụ https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/ để kiểm tra

 

Các bạn có thể đọc thêm bài viết các thể chi tiết và thêm meta nào ở bài sau:

- Các thẻ meta quan trọng cần add vào website

- Meta tag quan trọng cho websiteSln đc: 5522 lần
Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 09 Tháng 1 2016 16:43