Tối ưu database cho blog wordpress

Viết bởi 

Khi sử dụng WordPress một thời gian, số lượng comment tăng lên, số lượng spam cũng tăng lên theo con số đó. Bản thân blog này cũng gặp hiện tượng đó, sau khi google đã tìm được cách chữa trị.

Khi vào phpMyAdmin thấy table CommentMeta có dung lượng cực cao, có khi cao hơn cả các bài post, vì thế nên cần clear table này. Lưu ý: do việc đặt prefix_ khác nhau, nên có thể bạn phải thay đổi tên table theo prefix của blog của bạn. Trong bài viết này sử dụng mặc định prefix là wp_

1.) Xóa các entry trong table “wp_commentmeta” mà không liên quan tới table "wp_comments"

Đầu tiên chạy lệnh select để xem có đúng các entry này cần xóa không?

 

SELECT * FROM wp_commentmeta WHERE comment_id NOT IN ( SELECT comment_id FROM wp_comments )

Sau đó, nếu okie thì chạy lệnh sau:

 

DELETE FROM wp_commentmeta WHERE comment_id NOT IN ( SELECT comment_id FROM wp_comments )

 2) Xóa các entry liên quan tới plugin Askimet

Tương tự, đầu tiên lựa chọn xem có okie không?

SELECT * FROM wp_commentmeta WHERE meta_key LIKE "%akismet%"

Tiến hành xóa bỏ:

DELETE FROM wp_commentmeta WHERE meta_key LIKE "%akismet%"

Tham khảo: http://www.internetearnings.com/how-to-clean-up-comment-meta-in-wordpress-database/Sln đc: 6359 lần
Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 24 Tháng 4 2016 14:29

Đối tác của chúng tôi